Ventilationssystem

  • Ventilation System Heat Recovery  for Clinic Touch Control Panel Energy Saving

    Ventilationssystem Värmeåtervinning för Clinic Touch Control Panel Energibesparing

    Ventilationssystemet är baserat på användning av specialutrustning för att skicka frisk luft till rummet på ena sidan av ett slutet rum, och sedan släppas ut från den andra sidan till utsidan av specialutrustning, vilket bildar ett "friskluftflödesfält" inomhus för att tillgodose behoven av friskluftsventilation inomhus. Implementeringsplanen är att använda högt vindtryck och stora flödesfläktar, beroende på mekanisk styrka för att skicka luft från ena sidan till rummet, och från den andra sidan att använda en specialdesignad frånluftsfläkt för att släppa ut till utsidan, vilket tvingar fram bildandet av ett friskluftflödesfält i systemet. Medan luft tillförs filtreras luften som kommer in i rummet, desinficeras, steriliseras, syresättas och förvärms (på vintern).